เจ้าของแบรนด์พัดลมฮาตาริ

บันเทิง

จะพาทุกคน มาดูเรื่องราวที่คนไทยทั้งประเทศต่างชื่นชม สำหรับอากงจุน เจ้าของบริษัทพัดลมฮาตาริ

แน่นอนว่าฮาตาริ เป็นพัดลมที่ทุกบ้านต้องมีและต้องใช้ แร็พเป็นเครื่องใช้ไ ฟฟ้าที่ขายดีมาก

ตอนนี้กำลังถูกพูดถึงกันอย่างหนาแน่นเลย เมื่อเจ้าของอย่าง อากงจุน ได้นำเงิน มาบริจาคให้กับมูลนิธิรามาธิบดี 900 ล้านบาท

บางคนได้ยินยอดเงินถึงกับสะดุ้งเลยค่ะ เพราะเป็นเงินที่เยอะมากจริงๆ

เรื่องครั้งนี้เป็นการมอบให้กับคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพย าบาลรามาธิบดี มหาวิทย าลัยมหิดล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์

เงินทั้งหมดนั้นถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือบริจาคสมทบทุนเพื่อโครงการปรับปรุงอาคารเรียนพย าบาลรามาธิบดี

และบริจาคสมทบทุนโครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธย า รวมไปถึงบริจาคสมทบทุนโครงการอาคารโรงพย าบาลรามาธิบดีและย่านวัตกรรมโยธี

เชื่อว่าจำนวนเงินทั้งหมดจะต้องใช้อย่างมีคุณภาพแน่นอน และหากถ้าย้อนไล่ดูพบว่า อากงจุน และครอบครัวบริจาคให้มูนิธิต่างๆ ต่อเนื่องหลายปีแล้ว

เธอเป็นเรื่องราวที่น่าชื่นชม เพราะเงินจำนวน มหาศาลขนาดนี้น้อยคน มากที่จะกล้าบริจาค

เจ้าของฮาตาริ