ส่งอาณาจักรของน็อต วิศรุต สามีชมพู่

บันเทิง

วันนี้จะพาทุกคน มาดูอาณาจักรของ น็อต วิศรุต รังษีสิงห์พิพัฒน์ สามีซุปตาร์สาว ชมพู่ อารย า นั่นเอง

เชื่อว่าหลายคนก็ต่างรู้จักและติดตามครอบครัวนี้กันอย่างแน่นอน เพราะเป็นบ้านที่น่ารักและมีลูกที่น่าเอ็นดูอย่างมาก

หลายคนก็รู้จักชื่อเ สียงของชมพู่กันเป็นอย่างดี แต่บางคนก็อาจจะไม่ได้รู้จักสามีก็คือน๊อต กัน มากมายว่าทำธุกิจอะไร

วันนี้จึงจะพาทุกคน มาเปิดอาณาจักร ที่บอกเลยว่าความรวยนั้นระดับหมื่นล้านจริงๆ

ซึ่งครอบครัวน๊อต ทำเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์แสงสว่าง บริษัท เรเซอร์การไ ฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2527 ปรากฎรายคนนามสกุลรังษีสิงห์พิพัฒน์ เป็นกรรมการ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไ ฟฟ้า ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียน 205 ล้านบาท

และบริษัท เรเซอร์โกลบอล เทรด จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2544 ปรากฎรายคนนามสกุลรังษีสิงห์พิพัฒน์ เป็นกรรมการ

ดำเนินธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ไ ฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าอุปกรณ์ไ ฟฟ้า ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท

รวมไปถึงบริษัท สายไ ฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2551

โดยมีนายวิศรุต รังษีสิงห์พิพัฒน์ เป็นกรรมการ ดำเนินธุรกิจผลิตสายไ ฟฟ้าและเคเบิลสำหรับงานไ ฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท

อีกหนึ่งที่คือ บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2540

ปรากฎรายคนนามสกุลรังษีสิงห์พิพัฒน์ เป็นกรรมการ ดำเนินธุรกิจผลิตหลอดไ ฟฟ้า ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท ถือว่าไมาธรรมดาเลย

แม่มาโรงงาน

พ่อเอง

มุมสูง

ภายใน

พื้นที่กว้างขวาง

พูดถึงธุรกิจ